Avd. 2/202s vedtekter DIF

INNHOLDS­FORTEGNELSE:

 

 

 


 

 

VEDTEKTER FOR YTF AVDELING 2/202s DRIFTS og INVESTERINGSFOND (DIF)

 

§ 1

Risikoprofil

 

YTF avdeling 2/202`s drifts/investeringsfond har som formål å eie aksjer/verdier plassert i fond og bank forvaltet med maks middels risiko for avkastning. Inntil 50% av årlig avkastning kan tas ut til foreningens drift, resterende brukes til å opprettholde/utvikle realkapitalen i fondet. Fondets arbeidsutvalg har mandat til å eventuelt omdisponere investeringen og plasseringene mellom årsmøtene.

 


 

§ 2

Høyeste myndighet

 

Årsmøtet i YTF avdeling 2/202 er DIFs høyeste myndighet.

 


 

§ 3

DIFs verdier

 

Alle DIFs verdier, eventuelle eiendeler og dets ve og vel, blir å behandle på lovlig innkalte årsmøter eller ekstraordinære årsmøter i YTF avdeling 2/202.

 


 

§ 4

Årsmøtet

 

Årsmøtet skal ta stilling til alle forslag vedrørende DIF ut over de som er nevnt i § 1. DIFs bevegelser og status fremlegges som en del av revidert regnskap for YTF avdeling 2/202.

 


 

§ 5

DIFs forvalter

 

YTF avd.2's leder og kasserer (AU) er DIFs forvalter mellom årsmøtene etter disse vedtekter og eventuelle vedtak og fullmakter gitt på foreningens årsmøte. Foreningens styret holdes løpende orientert om endringer og eventuelle disposisjoner. Leder og kasserer kan med aksept fra foreningens styre, tilknytte rådgivere, eventuelt meglere for kompetente/profesjonelle vurderinger av eventuelle endringer i plasseringer av verdier.

 


 

§ 6

Vedtektsendringer

 

Endring i disse vedtekter kan kun skje etter vedtak på minst to årsmøter med ⅔ flertall på begge møtene. Det første møtet må være et ordinært årsmøte. Saken må være med i innkal­lingen.

 


 

§ 7

Oppløsning

 

Oppløsning av DIF kan kun skje etter vedtak på minst to årsmøter med ⅔ flertall på begge møtene. Det første møtet må være et ordinært årsmøte. Saken må være med i innkal­lingen.

 


 

§ 8

Oppløsning - verdier

 

Hvis det er aktuelt med oppløsing av DIF, skal midler/verdier tilfalle YTF avd. 2/202, alternativt tilfalle YTF sentralt dersom avd. 2/202 blir oppløst.

 


 

§ 9

Ikrafttreden

 

Disse vedtektene trer i kraft etter vedtak på YTF avd. 2/202's årsmøte 29. januar 2017.

 


 

 

 

 

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: