YTFs etikkplakat

“Yrkes­trafikk­forbundets medlem­mer, tillits­valgte og an­sat­te skal be­handle hverandre med respekt og venn­lig­het. Vi skal unngå enhver form for bak­snak­king, trakas­sering, mobbing eller annen opp­førsel over­for andre som kan opp­fattes ned­verdigende eller truende. Ingen dis­kriminering på bak­grunn av kjønn, sek­suell legning, alder, etnisitet eller religiøs over­bevis­ning skal finne sted.”

Forbunds­styrets for­slag til etisk grunn­lag for Yrkes­trafikk­forbundet ble en­stem­mig ved­tatt på YTF's rep­resen­tant­skaps­møte 12. og 13. mars 2019

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: