Søknadsskjema YTFs Hjelpekasse

Søknadskjema for støtte fra YTF's hjelpekasse:

Skjema for YTF's hjelpekasse:

 

Last ned søk­nads­skjema for støtte til briller­/­lin­ser­ og fysio­tera­peut/kiro­prak­tor…
Last ned søk­nads­skj­ema for refusjon av egen­andel ved bruk av YS-Innbo / knust mobil­skjerm­for­sik­ring…
Last ned Søknadsskjema for støtte til fagbrev…

 

Søk­nads­skj­ema for støt­te til bril­ler og fysio­terapi…
Søk­nads­skj­ema for refusjon av egen­andel YS-Innbo / knust mobil­skjerm­for­sik­ring…
Søknadsskjema for støtte til fagbrev…

 

 

Nyhet fra januar 2018:

Avdeling 2/202 gir deg valg­fri dob­bel støt­­te fra lokal­av­del­ingen ved bruk av én av følgende med­lems­for­deler:

 

  • Støtte til briller/linser,

eller

  • Støtte til fysio­terapeut­/kiro­praktor.

 

Étt av disse valgene kan utløse 1500 kr. i støtte fra hjelpekassen.

 

Tidligere var satsen 1000 kr. i støtte pr. år for briller/linser og/eller 1000 kr. for fysioterapi/kiropraktor.

Fra 2018 kan du øke utbetalingen din med 50% hvis du kun bruker én av medlemsfordelene i YTF's Hjelpekasse‥!! 

OBS! Maksimal støtte er 2000 kr. pr. år. Hvis du har fått 1500 kr. for én medlemsfordel, får du 500 kr. hvis du bruker den andre medlemsfordelen senere.

 

Slik ser fordelingsnøkkelen for støtte ut ved bruk av begge medlemsfordelene:

 

Når du bruker begge medlems­fordelene:
fra Oslo
fra avd. 2/202
Totalt:
Briller­/linser:
kr. 500,-
kr. 500,-
kr. 1000,-
Fysio­terapi­/kiro­praktor:
kr. 500,-
kr. 500,-
kr. 1000,-

 

 

Bruker du avdeling 2/202's nye tilbud med dobbel lokal støtte, ser fordelingsnøkkelen slik ut:

 

Dobbel støtte for én medlems­fordel:
fra Oslo
fra avd. 2/202
Totalt:
Briller­/linser:
kr. 500,-
kr. 1000,-
kr. 1500,-
Fysio­terapi­/kiro­praktor:
kr. 500,-
kr. 0,-
kr.  500,-

eller…

Dobbel støtte for én medlems­fordel:
fra Oslo
fra avd. 2/202
Totalt:
Fysio­terapi­/kiro­praktor:
kr. 500,-
kr. 1000,-
kr. 1500,-
Briller­/linser:
kr. 500,-
kr. 0,-
kr.  500,-

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: