Informasjonskapsler (‘cookies’)

Personvernerklæring:

YTF avd. 2 og 202 samler ikke inn informasjon om deg eller din bruk av nettstedet som kan spores tilbake til deg. Vi lagrer anonymisert informasjon som brukes til å vise statistikk over bruken av nettstedet, slik som antallet unike besøk, hvilke dager vi har mest besøk, osv.

 

GDPR (General Data Protection Regulation) – EUs person­vern­for­ordn­ing:

GDPR, EU's nye personvernforordning trådde i kraft 25 mai 2018 i EU, og blir innført som norsk lov 20. juli 2018. GDPR stiller generelle krav til åpenhet og tilgjengelighet for informasjon som kan spores tilbake til enkeltpersoner.

EU jobber for tiden med GDPRs lillebror: ePrivacy Regulation (ePR), som vil bli lex specialis til GDPR. Avdeling 2 og 202 har respekt for ditt privatliv, og vi vil være i forkant av utviklingen. Derfor gir vi deg som bruker større kontroll over hvilke informasjonskapsler vi plasserer i din nettleser.

Avdeling 2 følger prinsippet om at du som bruker skal ha mulighet til å takke ja eller nei til å godta informasjonskapsler på YTF2s nettside. Vi gir deg informasjon om hva informasjonskapslene brukes til på et lett forståelig språk. Har du samtykket til bruk av informasjonskapsler, kan du til enhver tid velge å trekke tilbake samtykket. Du skal lett kunne ombestemme deg senere om du vil. Du skal også ha mulighet til å kunne slette alle informasjonskapsler som er opprettet av YTF2.no.

 

Informasjonskapsler/cookies:

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Hensikten er å ta vare på informasjon om ditt besøk, slik at brukerfunksjonaliteten forbedres.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Les mer på datatilsynets sider. 

Samtykke betyr ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndinghet i denne sammenheng at nettleseren er innstilt på å godta informasjonskapsler/cookies, og at det er laget en lett tilgjengelig vevside som informerer om bruken av informasjonskapsler.

 

Avdeling 2/202 benytter følgende informasjonskapsler/cookies for vanlige brukere:

Navn
Varighet
Beskrivelse
eff4­dbf0­d914­3ad9­fec5­3a72­bbe0­2343
Så lenge økt­en­­/se­sjon­en varer
Joomla økt­/sesjons­infor­masjons­kapsel for bruk­ere.
http://­www.­ytf2­.no/
En måned fra infor­masjons­kapselen ble opp­ret­tet
Informasjons­kapsel som husker hvilken skrifts­tør­relse du har valgt. Skrift­størrelse­velgeren fin­ner du på for­siden, rett under hoved­bildet på høyre side.
roksp­rocket-show­items
Et år fra infor­masjons­kapselen ble opp­ret­tet
Informasjons­kapsel som husker hvilken hvilken side på nyhetsrutene du sist benyttet på forsiden, når du blar fram og tilbake i nyhetene med navigasjonsknapper (piler) som vises under nyhets­rutene.
plg_­system_­eprivacy
En måned fra infor­masjons­kapselen ble opp­ret­tet
infor­masjons­kapsel som husker om du godtar eller nekter å lagre infor­ma­sjons­kapsler på din enhet.

 

Avdeling 2/202 benytter følgende informasjonskapsler/cookies for brukere innlogget i Joomla's administratorpanel:

Navn
Varighet
Beskrivelse
be7c­afbc­f2b0­8fcf­9686­ca6b­d720­32c2
Så lenge økt­en­­/se­sjon­en varer
Joomla økt­­/sesjons­­infor­masjons­kapsel for admini­stra­tor­er.

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: