Hvorfor bør du organisere deg?
https://pixabay.com/no/gruppe-mennesker-bevegelse-2876774/

Hvorfor bør du organisere deg?

Yrkessjåfører har høy risiko for å miste arbeidet pga. uhell som fører til førerkortbeslag. Å kjenne dine rettigheter hvis en slik situasjon oppstår er viktig - enda viktigere er det å ha dyktige advokater i ryggen som har erfaring og trening med veitrafikksaker.

 

 

Forsikre jobben din!

YTF har god statistikk på tilbakelevering av førerkort i saker der vi hjelper medlemmene. Mange av disse sakene ville sannsynligvis sjåføren tapt uten hjelp fra våre advokater, med risiko for å miste arbeidet som følge av utfallet i saken.

Å organisere seg i YTF betyr at du får dyktige tillitsvalgte og erfarne advokater i ryggen. Medlemskap i YTF er som å kjøpe en advokatforsikring til arbeidsforholdet ditt. Vi forsikrer familie og eiendeler som er viktige for oss - hvorfor ikke forsikre arbeidsforholdet?

YTFs advokater hjelper deg hvis du kommer ut for usaklige oppsigelser. Du får hjelp i trygdespørsmål, i saker om personvern og ved manglende utbetaling av lønn og/eller overtid. Er du uorganisert, må du selv betale advokat hvis du trenger hjelp, noe som fort kan bli veldig dyrt.

 

Tariffavtalens betydning for arbeidstid og lønn:

Arbeidstakere som organiserer seg, betaler kontingent av egen lønn. Når en viss prosent arbeidstakere i en bedrift organiserer seg, kan man kreve å opprette tariffavtale. Tariffavtalen gir bedre vilkår enn lovens minstekrav, og betyr i praksis flere titusener kroner i ekstra lønn, feriepenger og pensjon. Her ser du noen eksempler:

Uten tariffavtale:

 • Ingen minstelønn, du må selv forhandle.
 • 40 timer pr. uke / 9 timer dag.
 • Ingen natt / helg / ubekvemtillegg. Ingen deltvakttillegg.
 • overtidstillegg: 40% alle dager inkl. søndag.
 • Ingen ubekvemtillegg for arbeid på søndager og helligdager
 • 4 uker og 1 dag ferie - 10,2% feriepengegrunnlag

 

Med tariffavtale:

 • Avtalefestet lønn, garantert minstlønn og rett til lokale forhandlinger der det er aktuelt.
 • 37,5 timer pr. uke / 7,5 timer dag eller 35,5 timer pr. uke / 7,1 timer dag.
 • Ubekvemtillegg; natt: 25% ,  lørdag ettermiddag / søndag: 40% , deltvakttillegg samt helligdagstillegg: 100/200%.
 • overtidstillegg: 50% eller 100%.
 • 5 uker ferie - 12% feriepengegrunnlag.
 • AFP - Avtalefestet Pensjon.

 

Som organisert, er du med å opprettholde fordelene som følger med tariffavtalen.

Det kan synes urettferdig at uorganiserte får samme fordeler som de som bidrar solidarisk ved å organisere seg.
Dette er en sannhet med modifikasjoner. For det første er deler av kontingenten sponset av staten i form av skattefradrag. Fradraget er pr. dags dato 5 800 kroner som utgjør en besparelse på 1 566 kroner pr. år ved 27 % skattetrekk. I tillegg har fagforeningene framforhandlet gode medlemsfordeler som gir gode rabatter. Det er mye å tjene på å bruke medlemsfordelene, spesielt forsikringsavtalene. De fleste fagforeninger har svært gunstige kollektive forsikringer, f.eks. innboforsikring. 

 

Påvirkning på lovgiver, myndigheter og anbudsgivere:

Fagforeningene har gjennom mange år vært en betydelig pressgruppe opp mot myndigheter, for å danne er forsvarlig og humant arbeidsliv. Et resultat av fagforeningenes press, er at vi har en av verdens beste Arbeidsmiljølover. AML tar ditt liv og din helse på alvor, dette er ingen selvfølge. Historisk er det fagforeningene som har vært pådriver for den beskyttelsen loven gir arbeidstakerne. Hver for oss har vi  svært liten mulighet for å påvirke - fordelene ved å stå sammen, er at man blir sterkere og får gjennomslagskraft.

YTF jobber med å løfte saker politisk, slik som raste- og hvileplasser for yrkessjåfører. Rasteplasser er viktig for at man skal ha en reell mulighet til å overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene. YTF er partipolitisk uavhengig, men jobber politisk opp mot partier som kan bidra til gode løsninger for deg.

YTF jobber for å påvirke anbudsregimet. Anbudene har i mange tilfeller gjort arbeidsbelastningen større fordi fokus ligger på pris heller enn kvalitet og arbeidsmiljø. YTF avsluttet prosjekt "Bedre bussanbud" med rapporten "Rapport om bussanbud i Norge" i 2015. Rapporten kan du laste ned her.. Videre ble det i 2015 satt ned et arbeid mellom aktørene i bussbransjen med det mål å danne en nasjonal standard for teknisk utforming av busser. YTF har vært med og bidratt i denne gruppen, les mer om høringen av standarden på www.standard.no

YTF var initiativtager til Almenngjøringen som ble fastsatt av Tariffnemda i 2015 for turkjøring med buss og godskjøring. Almenngjøring betyr at deler av en tariffavtale vil gjelde alle som jobber innen næringen i Norge, uavhengig om man er organisert eller ikke. Fordelen er at utenlandske selskap må betale norske lønninger, og på den måten beskytter almenngjøringen mot sosial dumping og utkonkurrering av norske selskaper. Du kan lese litt om almenngjøring her..

 

Ditt medlemskap påvirker samfunns­utviklingen:

Få land har en så sterk arbeiderklasse som Norge. Dette kan vi i høy grad takke fagforeningene for. Trepartssamarbeidet mellom arbeidstaker (representert ved fagforeningene), arbeidsgiver og myndigheter har bidratt til at vi i Norge fordeler ressursene som blir produsert på en mer rettferdig måte, til fordel for hele samfunnet. Når mange tjener bra, vil dette bety at mange har råd til å betale for varer og tjenester, som igjen fører til flere jobber og høyere sysselsetting. Og det er fremdeles slik at fagforeningenes påvirkningskraft henger nøye sammen med antallet medlemmer!
Når en liten gruppe mennesker sitter på mesteparten av pengene, får man et samfunn som holder flertallet av befolkningen fanget som økonomiske slaver. Ved å organisere deg velger du å bli en motvekt til denne tendensen.

Mange arbeidsgivere er interessert i at ansatte organiserer seg. Tariffavtaler bidrar til ryddig og lik konkurranse, som igjen er en fordel for seriøse arbeidsgivere. Dette gjør det mulig å konkurrer på rettferdige vilkår, og gjør det vanskelig for useriøse aktører å dumpe lønninger og ødelegge arbeidsplasser ved å utnytte arbeiderne (sosial dumping). Slike tilstander ser vi mye av i bransjer som tradisjonelt har lav organiseringsgrad, f.eks. byggebransjen og godsbransjen.

 

Det er nå allment anerkjent i de fleste land at fagforeningene er et nødvendig ledd i det moderne samfunn, og at de har bidratt sterkt til å heve arbeidernes levestandard og til å skape et mer demokratisk samfunnsliv. Kilde: Fagforening - Store Norske Leksikon

 

 

 

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: