Sjåfører på BBA uten frikorttillegg 1.4.2021

Lønns­ta­bel­ler ‒ Sjå­før­er på BBA, uten fri­kort­til­legg*

* frikorttillegg utgjør kr. 2,- pr. time (37,5 t) eller kr. 326,- pr. måned.

Tabellen er normal­lønns­satser og gir et gene­relt til­leg­g på kr. 2,25 + kr. 2,50, totalt kr. 4,75 fra 1.4.2021.

Sjå­før uten fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2021:
Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
205,47
51,37
82,19
31 642
3-6 år
210,76
52,69
84,30
32 457
6-9 år
213,93
53,48
85,57
32 946
9 år +
217,11
54,28
86,84
33 435
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
208,64
52,16
83,46
32 131
3-6 år
213,93
53,48
85,57
32 946
6-9 år
217,11
54,28
86,84
33 435
9 år +
220,28
55,07
88,11
33 924
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
211,82
52,95
84,73
32 620
3-6 år
217,11
54,28
86,84
33 435
6-9 år
220,28
55,07
88,11
33 924
9 år +
223,46
55,87
89,38
34 413
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
214,99
53,75
86,00
33 109
3-6 år
220,28
55,07
88,11
33 924
6-9 år
223,46
55,87
89,38
34 413
9 år +
226,64
56,66
90,65
34 902
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
218,17
54,54
87,27
33 598
3-6 år
223,46
55,87
89,38
34 413
6-9 år
226,64
56,66
90,65
34 902
9 år +
229,81
57,45
91,92
35 391
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før uten fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2021:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
194,12
48,53
77,65
31 642
3-6 år
199,12
49,78
79,65
32 457
6-9 år
202,12
50,53
80,85
32 946
9 år +
205,12
51,28
82,05
33 435
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
197,12
49,28
78,85
32 131
3-6 år
199,12
50,53
80,85
32 946
6-9 år
202,12
51,28
82,05
33 435
9 år +
205,12
52,03
83,25
33 924
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
200,12
50,03
80,05
32 620
3-6 år
205,12
51,28
82,05
33 435
6-9 år
208,12
52,03
83,25
33 924
9 år +
211,12
52,78
84,45
34 413
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
203,12
50,78
81,25
33 109
3-6 år
208,12
52,03
83,25
33 924
6-9 år
211,12
52,78
84,45
34 413
9 år +
214,12
53,53
85,65
34 902
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
206,12
51,53
82,45
33 598
3-6 år
211,12
52,78
84,45
34 413
6-9 år
214,12
53,53
85,65
34 902
9 år +
217,12
54,28
86,85
35 391
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

Sjå­før med fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2021:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
217,11
54,28
86,84
33 435
3-6 år
222,40
55,60
88,96
34 250
6-9 år
225,58
56,39
90,23
34 739
9 år +
228,75
57,19
91,50
35 228
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
220,28
55,07
88,11
33 924
3-6 år
225,58
56,39
90,23
34 739
6-9 år
228,75
57,19
91,50
35 228
9 år +
231,93
57,98
92,77
35 717
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
223,46
55,87
89,38
34 413
3-6 år
228,75
57,19
91,50
35 228
6-9 år
231,93
57,98
92,77
35 717
9 år +
235,10
58,78
94,04
36 206
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
226,64
56,66
90,65
34 902
3-6 år
231,93
57,98
92,77
35 717
6-9 år
235,10
58,78
94,04
36 206
9 år +
238,28
59,57
95,31
36 695
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
229,81
57,45
91,92
35 391
3-6 år
235,10
58,78
94,04
36 206
6-9 år
238,28
59,57
95,31
36 695
9 år +
241,45
60,36
96,58
37 184
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før med fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2021:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
205,12
51,28
82,05
33 435
3-6 år
210,12
52,53
84,05
34 250
6-9 år
213,12
53,28
85,25
34 739
9 år +
216,12
54,03
86,45
35 228
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
208,12
52,03
83,25
33 924
3-6 år
213,12
53,28
85,25
34 739
6-9 år
216,12
54,03
86,45
35 228
9 år +
219,12
54,78
87,65
35 717
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
211,12
52,78
84,45
34 413
3-6 år
216,12
54,03
86,45
35 228
6-9 år
219,12
54,78
87,65
35 717
9 år +
222,12
55,53
88,85
36 206
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
214,12
53,53
85,65
34 902
3-6 år
219,12
54,78
87,65
35 717
6-9 år
222,12
55,53
88,85
36 206
9 år +
225,12
56,28
90,05
36 695
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
217,12
54,28
86,85
35 391
3-6 år
222,12
55,53
88,85
36 206
6-9 år
225,12
56,28
90,05
36 695
9 år +
228,12
57,03
91,25
37 184
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: