Aktuelt

 

12 mars stengte Norge og hele verden ned. Da kom Covid19 dette førte med seg veldig mange endringer for YTF og deres medlemmer. Mange av våre medlemmer ble permittert, mange bare en kort periode og noen er det fortsatt.

Plutselig måtte vi kun møtes digitalt, Teams ble den nye møte arena for både tillitsvalgte og styre i YTF. Dette er en løsning som vi kan leve med av og til, men ikke en løsning som vi ønsker permanent.

En følge av en uforandret Covid-19 situasjon 2020, førte til at avdelingen ikke kunne gjennomføre grilltur, vervetur og julemøter på normal måte. Dette ble løst lokalt, enten med papirvalg, digitale løsninger. På denne måten har vi fått gjennomført valg på tillitsvalgte i avdeling 2 for 2021.

For å kompensere for manglende julemøter besluttet styret å dele ut en hodelykt til alle aktive medlemmer.

Lønnsforhandlingene ble utsatt til høsten. Lønnsforhandlingene ble brutt og partene gikk til mekling. 19 september ble det brudd i meklingen og 20 september ble hele Østlandet tatt ut i streik. Vestland ble tatt ut fra 26 september, 30 september kom delegasjonene sammen igjen og kom til en enighet som ble sendt ut på uravstemning. Resultatet etter uravstemningen ble at rett over 50% stemte ja til det fremforhandlede forslaget.

I lønnsforhandlingene ble foreningene og arbeidsgiverne enige om å evaluere tariffavtalen vår BBA.

Det er satt ned et utvalgt som nå starter denne jobben. Fra YTF sitter Trude Valle, Petter Louis Pettersen og Per Petterson. Dette blir et langt og krevende arbeid, men for å unngå ny streik i 2022 må dette arbeidet gi et resultat.

Tarifforhandlingene for funksjonærene endte i brudd. Meklingen gjenopptas.

Dialogforum med Skyss, vi har nå 2 representanter i fra YTF en fra gamle Hordaland og en i fra gamle Sogn og Fjordane. Det første møte med utvidelse var i desember 2020. Det er 2 fra YTF, 2 fra Fellesforbundet og 2 fra vernetjenesten. Det er enighet i forumet at det skal være en representant fra hvert «fylke». Året 2020 var et spesielt år i Dialogforum. Det ble mange Teams møter i stedet for de vanlige fysiske møtene. Trude har deltatt i noen møter og Frank i noen.

 

 

Medlemsutvikling

Innmeldte
:
124
Utmeldte
:
104
Aktive
:
1284
Andre aktive
:
21
Pensjonister/uføre
:
464
Æresmedlemmer
:
2

 

Totalt antall medlemmer
:
1772

Dette er med avdeling 202 sine inn- og utmeldte.

 

Det avholdes 1. minutts stillhet for de som har gått bort i 2020.

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: