Aktuelt_

Yrkestrafikk­forbundet har sammen med Felles­forbundet og NHO Transport skrevet til Finans­departementet om verdi­setting av frikort for ansatte i kollektiv­selskap. Foreningene påpeker urettferdig skatte­fordeling blant sjåførene. Noen må skatte av 30 000 kr mens andre kan skatte av 5000 kr for ett frikort. Les brevet her:


 

 

 

 

Finansdepartementet

Postboks 8008, Dep

0030 Oslo

Oslo, 07.01.20

 

Att: Avdelingsdirektør Martin Børresen

 

 

Frie lokalreiser for ansatte i persontransportselskaper

Det vises til Finansdepartementets brev av 05.12.19. Dette var et svar på vårt brev av 25.11.19, hvor vi tok opp verdifastsettelse av frikort for ansatte hos lokale kollektivoperatører. Disse driver på grunnlag av fylkeskommunale anbudskontrakter og har arbeidsgiveransvaret for bussjåfører og ansatte på lokale banestrekninger.

Det ser ut til at Finansdepartementet ikke er villig til å kansellere skattelegging av frikort, og det synes heller ikke aktuelt å utsette iverksettelsen ytterligere. Vi kan imidlertid ikke se at Finansdepartementet svarer på vår viktigste bekymring, nemlig at fastsettelsen av frikortenes skattemessige verdi vil variere sterkt mellom ulike fylker. Den skattemessige belastningen vil dermed bli høyst forskjellig, noe som bryter med prinsippet om likebehandling av skatteytere.

Fylkeskommunale oppdragsgivere har ansvaret for billetteringssystemene og takster. De utsteder også frikort basert på "bestilling" av operatørene og fastsetter eventuell skattemessig verdi. Operatørene må på sin side håndtere det praktiske og skattemessige overfor arbeidstakerne og myndighetene. Oppdragsgiverne har dessverre ikke systemer som kan registrere enkeltreiser per person og eventuelt skille mellom privat- og jobbrelatert bruk av kollektivmidler.

I tillegg avviker anvendelsesområdene til frikort for ansatte i stor grad i forhold til ordinære reisekort. Vi har dermed avdekket at noen oppdragsgivere vil oppgi en årlig skattemessig verdi på bortimot 30.000 kroner, mens andre anslår verdien til under 5.000 kroner. Påløpt skatt kan på denne bakgrunn variere fra null til omkring 10.000 kroner avhengig av arbeidstakers øvrige inntekter. Verdiene synes også å være negativt korrelert i forhold til frikortenes reelle bruksverdi, noe som medfører at enkelte fylker med lav kollektivdekning opererer med høyest skattemessig verdi. Dette aspektet gjør det svært vanskelig å oppnå aksept og forståelse for ordningen blant arbeidstakerne.

Vi anmoder på denne bakgrunn Finansdepartementet om å revurdere vårt forslag om at skattemyndighetene fastsetter en felles sjablongverdi. Som nevnt i brev av 25.11.19, kan omkring 5.000 kroner synes å være et riktig nivå basert på fleste frikorts reelle verdi ut fra bruksbegrensninger og et naturlig reise- og bruksmønster. Hvis ikke dette lar seg gjøre, bør Finansdepartementet eller Skatteetaten umiddelbart sende ut konkrete retningslinjer for hvordan den skattemessige fordelen skal beregnes for å sikre en likebehandling på tvers av fylkene.

Vi håper på denne bakgrunn at Finansdepartementet vil vurdere vårt innspill på nytt. Skulle det være ønskelig, stiller vi gjerne på et møte på kort varsel for å diskutere problemstillingene nærmere.

 

Vennlig hilsen

 

 

NHO Transport

 

Jon H. Stordrange
Administrerende direktør

Fellesforbundet

 

Dag-Einar Sivertsen
Forbundssekretær

Yrkestrafikkforbundet

 

Jim Klungnes
Forbundsleder

 

 

Kopi
Finansminister Siv Jensen
Statssekretær Jørgen Næsje
Seksjonssjef Lene Ringså, Skatteetaten

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: