Årsmelding 2019

 

I løpet av året 2019 har det vært avholdt 4 AU og 4 styremøter etter oppsatt årshjul, og et ekstraordinært AU i februar på grunn av støy i sosialemedia etter årsmøte. Vi arrangerte kurs i GDPR i april på Tidesenteret. Dette kurset var for alle tillitsvalgte, og 16 stk. meldte seg på dette kurset.

Alle tillitsvalgte i Rutepakke Vest har valgt å trekke seg fra sine verv, grunnet uttalt mistillit til hovedtillitsvalgt i TIDE Buss. Dette på grunn av ulik oppfatning av Hovedavtalen og YTF sine vedtekter. YTF sentralt har gjennomført felles møter med begge parter, uten at partene har oppnådd enighet. Hovedtillitsvalgt i TIDE Buss ivaretar medlemmene i Rutepakke Vest. Avdelingstillitsvalgte i YTF TIDE står enstemmig bak sin hovedtillitsvalgt i denne saken.

Som vanlig har vi arrangert grillturné, en vår og en høst. Vårturen startet på Osterøy fortsatte mot Modalen og Eksingedalen, Knarvik, Bømlo og Os. Oppmøte var bra der vi var, vi fikk vervet 10 nye medlemmer på denne runden. På grillturen i vår var det Asbjørn, Bent Erik, og Morten Brosvik fra Gjensidige som fartet rundt.

Høstturen gikk til Hardanger, startet på Tysnes fortsatte til Norheimsund, Husnes, Odda, Ulvik og avsluttet på Voss. I Ulvik var det 100% fremmøte. Istedenfor full dag i Odda vart dagen delt med Ulvik. På grillturen i høst var det Asbjørn, Bent Erik, Trude, Beate og Per Kristian fra Gjensidige som reiste rundt.

Mellomoppgjøret 2019 var også et samordnet oppgjør, det ble heller ikke diskutert AFP eller pensjon på første krone. Samordnede oppgjør er ikke noe god butikk for oss.

Hjemmesiden blir det jobbet godt med og fremstår som ryddig, oversiktlig og er stadig under utvikling. Kom med innspill hvis dere ser at det er noe dere savner.

Vi har stadig stort fokus på verving, i året som gikk har vi tapt like mange som vi har vervet. For året 2020 må vi ha et like stort fokus på å beholde medlemmene som å verve nye.

Styret har vært representert på alle julevalgmøtene rundt i hele regionen i 2019, det har vært godt oppmøte, og gode diskusjoner i forhold til lønnsoppgjøret som kommer i 2020.

Tariffkonferansen ble avholdt i november 2019 sammen med NHO og Fellesforbundet. YTF avdeling 2 var representert med leder av avdelingen Trude Valle. Sikkerhet i buss var et av fokus områdene. Delegasjonen var på Volvo fabrikken i Gøteborg. YTF er ikke imponert over Volvo sitt syn på sjåførens sikkerhet. Volvo prioriterer passasjerens sikkerhet fremfor sjåførens.

 

De viktigste sakene fra dialogmøtene med Skyss:

  • Ny organisering når sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane er en realitet, ny kollektivenhet (Skyss + Kringom)
  • Involvering av tillitsvalgte i forkant av transportanbud
  • Tilsnssak knyttet til utforming av sjåførplass i buss
  • «Nye» Olav Kyrres gate
  • Det har vært oppe endel andre saker også, referat fra alle møtene ligger på hjemmesiden vår, ytf2.no

 

Fra Kringom / Sogn og Fjordane:

  • I Kringom har det ikke vært noen møter i 2019. Dette med bakgrunn i forhold til fylkessammenslåingen

 

Medlemsutvikling

Innmeldte
:
143
Utmeldte
:
143
Aktive
:
1279
Andre aktive
:
27
Pensjonister/uføre
:
418
Æresmedlemmer
:
2

 

Totalt antall medlemmer
:
1726

Dette er medregnet avdeling 202 sine inn- og utmeldte

 

Det avholdes 1. minutts stillhet for de som har gått bort i 2019.

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: