Sjåfører på BBA uten frikorttillegg 1.4.2021

Lønns­ta­bel­ler ‒ Sjå­før­er på BBA, uten fri­kort­til­legg*

* frikorttillegg utgjør kr. 2,- pr. time (37,5 t) eller kr. 326,- pr. måned.

Tabellen er normal­lønns­satser og gir et gene­relt til­leg­g på kr. 2,25 + kr. 2,50, totalt kr. 4,75 fra 1.4.2021.

Sjå­før uten fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2021:
Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
205,46
51,36
82,18
31 640
3-6 år
210,75
52,69
84,30
32 455
6-9 år
213,92
53,48
85,57
32 944
9 år +
217,10
54,27
86,84
33 433
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
208,63
52,16
83,45
32 129
3-6 år
213,92
53,48
85,57
32 944
6-9 år
217,10
54,27
86,84
33 433
9 år +
220,27
55,07
88,11
33 922
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
211,81
52,95
84,72
32 618
3-6 år
217,10
54,27
86,84
33 433
6-9 år
220,27
55,07
88,11
33 922
9 år +
223,45
55,86
89,38
34 411
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
214,98
53,75
85,99
33 107
3-6 år
220,27
55,07
88,11
33 922
6-9 år
223,45
55,86
89,38
34 411
9 år +
226,62
56,66
90,65
34 900
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
218,16
54,54
87,26
33 596
3-6 år
223,45
55,86
89,38
34 411
6-9 år
226,62
56,66
90,65
34 900
9 år +
229,80
57,45
91,92
35 389
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før uten fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2021:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
194,11
48,53
77,64
31 640
3-6 år
199,11
49,78
79,64
32 455
6-9 år
202,11
50,53
80,84
32 944
9 år +
205,11
51,28
82,04
33 433
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
197,11
49,28
78,84
32 129
3-6 år
199,11
50,53
80,84
32 944
6-9 år
202,11
51,28
82,04
33 433
9 år +
205,11
52,03
83,24
33 922
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
200,11
50,03
80,04
32 618
3-6 år
205,11
51,28
82,04
33 433
6-9 år
208,11
52,03
83,24
33 922
9 år +
211,11
52,78
84,44
34 411
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
203,11
50,78
81,24
33 107
3-6 år
208,11
52,03
83,24
33 922
6-9 år
211,11
52,78
84,44
34 411
9 år +
214,11
53,53
85,64
34 900
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
206,11
51,53
82,44
33 596
3-6 år
211,11
52,78
84,44
34 411
6-9 år
214,11
53,53
85,64
34 900
9 år +
217,11
54,28
86,84
35 389
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

Sjå­før med fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2021:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
217,10
54,27
86,84
33 433
3-6 år
222,39
55,60
88,96
34 248
6-9 år
225,57
56,39
90,23
34 737
9 år +
228,74
57,19
91,50
35 226
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
220,27
55,07
88,11
33 922
3-6 år
225,57
56,39
90,23
34 737
6-9 år
228,74
57,19
91,50
35 226
9 år +
231,92
57,98
92,77
35 715
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
223,45
55,86
89,38
34 411
3-6 år
228,74
57,19
91,50
35 226
6-9 år
231,92
57,98
92,77
35 715
9 år +
235,09
58,77
94,04
36 204
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
226,62
56,66
90,65
34 900
3-6 år
231,92
57,98
92,77
35 715
6-9 år
235,09
58,77
94,04
36 204
9 år +
238,57
59,57
95,31
36 693
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
229,80
57,45
91,92
35 389
3-6 år
235,09
58,77
94,04
36 204
6-9 år
238,27
59,57
95,31
36 693
9 år +
241,44
60,36
96,58
37 182
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før med fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2021:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
205,11
51,28
82,04
33 433
3-6 år
210,11
52,53
84,04
34 248
6-9 år
213,11
53,28
85,24
34 737
9 år +
216,11
54,03
86,44
35 226
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
208,11
52,03
83,24
33 922
3-6 år
213,11
53,28
85,24
34 737
6-9 år
216,11
54,03
86,44
35 226
9 år +
219,11
54,78
87,64
35 715
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
211,11
52,78
84,44
34 411
3-6 år
216,11
54,03
86,44
35 226
6-9 år
219,11
54,78
87,64
35 715
9 år +
222,11
55,53
88,84
36 204
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
214,11
53,53
85,64
34 900
3-6 år
219,11
54,78
87,64
35 715
6-9 år
222,11
55,53
88,84
36 204
9 år +
225,11
56,28
90,04
36 693
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
217,11
54,28
86,84
35 389
3-6 år
222,11
55,53
88,84
36 204
6-9 år
225,11
56,28
90,04
36 693
9 år +
228,11
57,03
91,24
37 182
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: