Aktuelt

Regjeringen endrer synet på de nye skattereglene for naturalytelser, etter at flere bransjer opplevde kaos og uro i kjølvannet av endringene. Arbeidstagere og arbeidsgivere har vært kritisk til måten endringene ble gjennomført, deriblant mangelen på fleksibilitet og sunn fornuft.

 

Dinside.no og e24 rapporterte i dag at regjeringen snur i saken om skattlegging av naturalytelser.

 

– Vi har korrigert for de tingene det har vært uro rundt. Vi har lyttet til synspunkter fra folk og bedrifter, og nå gjennomfører vi endringer, sier Siv Jensen (Frp) til NTB.

 

  • Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.
  • Begrensningen på 50 % rabatt i forhold til markedsverdi fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. Det betyr at ansatte kan motta skattefritt 100 % rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.
  • Regjeringen utsetter iverksettelsen av de nye reglene for fribilletter i transportnæringen til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.

 

Det nye forslaget fremstår for artikkelforfatteren som en sukret bitter pille for kollektivnæringen. De nye reglene innebærer fremdeles en kraftig begrensning i forhold til den opprinnelige frikortordningen. Ved å gi transportselskapene tid til å utforme nye billettordninger, innrømmer regjeringen stilltiende at de nye skattereglene er et angrep på en tradisjonsrik, innarbeidet og tariffestet ordning – dette er ikke på linje med tanken om "trepartssamarbeidet" i arbeidslivet.

I Bergensregionen vil et årskort i sone A koste 7 800 kr, det vil i realiteten si at kun den første fribilletten er skattefri – etter det må sjåføren skatte fullt for hvert ekstra fribillett vedkommende bestiller til sin familie.

Artikkelforfatteren mener regjeringen bør reversere all skatt på fribilletter i transportselskapene, fordi ordningen fremstår som usosial i den forstand at store familier med flere barn vil bli kraftig beskattet. Det vil også slå ulikt ut mellom by og land, fordi byene har et godt utbygd transportnett, og frikortet får større potensiell verdi. På bygda er det langt mellom bussene, og prisene for flere soner kan være langt høyere enn i byregionene.

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: