Nyheter

Tillitsvalgt David Olsen foreslår omfattende endringer i Buss­bransje­avtalen! Anbudsverden har ødelagt nok for oss bussjåfører!

 

Tillitsvalgt David Olsen foreslår omfattende endringer i Buss­bransje­avtalen!


Anbudsverden har ødelagt nok for oss bussjåfører

DAVID OLSEN / Leserinnlegg

Tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet,
avdeling 2.

 

 

 

Anbudsverden har ødelagt nok for oss bussjåfører, og nå må det inn mer tydeligere detaljer i Bussbransjeavtalen (BBA). Slik at fremtidens anbudsregning ikke forringer sjåførens arbeidssituasjonen, men gjør det slikt at anbudene regnes på like vilkår.

Bussnæringen mangler 1000 nye sjåfører hvert år fremover og da må man gjøre noe for å tiltrekkes nye sjåfører!

Jo det handler om å lage gode skiftordninger som gjør det mulig å kombinere arbeid og familieliv på en god måte. Lar man HASTUS som er dagens verktøy til å lage skift og turnuser gå baserk og utnytte det som er mulig på skift og turnusene for å spare noen teoripenger, så har man bommet totalt og det har nok flere selskaper opplevd allerede. Men har de lært av dette?
Tvilsomt.
Ved å utarbeide skift og turnuser i godt samarbeid med de tillitsvalgt så tror jeg man er på rett vei og det er erfaringsmessig også en god måte å få ting til på.

Man bruker stort sett arbeidsmiljøloven i dag og det er en stor forskjell å være opplagt og kjøre buss, enn å sitte på et kontor og kunne strekke seg akkurat når man vil og gå på toalettet, og ta med en kopp kaffe på returen!

Her er noen ting som må raskt inn i Bussbransjeavtalen:

Oppmøtetider skal være minimum 10 minutter på alle skift.

Innsettiden på alle skift skal være minimum 8 minutter.

Der disse tidene ikke er nok, så skal dette klokkes.

Forsinkelse
Det er partenes forutsetning at ruten settes opp med realistisk rutetid og tid til personlig behov.

1

Uforutsette forsinkelse på inntil 10 minutter er kompensert i timelønnen. Denne setningen må bort!

Den skaper mange unødige diskusjoner og i kombinasjon med dårlig innsett jobber man ofte gratis. Tidene må være reelle og tid utover skifttiden = overtid. Påbegynt halvtime er en halvtime.

Veskeoppgjør
Tid for veskeoppgjør på inntil 20 minutter pr. uke er kompensert i timelønnen. Oppgjørstid utover 20 minutter skal påføres skiftplanen. I de tilfelle de stedlige parter ikke blir enige om eksakt tid for veskeoppgjør, foretar partene sammen måling av benyttet tid.

Hele denne teksten må bort! Da den er i strid med AML § 10-1. Definisjoner

(1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

(2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.

Er man på jobb får man lønn og får man ikke lønn, så er det fritid.

Denne ordningen kom i stand før anbud startet i vår næring og det var slakk i både skift og turnuser. Slik at man kunne gjøre denne oppgaven innenfor arbeidstiden. Det kan man ikke nå med maks utnyttelse av både skift og turnuser. Bruker man sin fritid til denne oppgaven, så er min tolkning at dette er lovstridig!

 

 

2

 

 

Få oppgjøret lagt inn på skiftplaner, slik at det skjer innenfor arbeidstiden.

Alle typer skift SKAL legges opp slik at man har reelle muligheter til å gå på toalettet.

Det er en folkerett å kunne gå på toalettet!

Pausene på skift skal være på minimum 30 minutter, og da midt i skiftet pluss/minus en halv time, eller 2 ganger 20 minutter som minimum.

Skift som begynner før klokken 0600 skal være maks 6 timer.

Det å stå opp klokken halv 4 på natten og ha en vakt på 9 timer er skrekk og gru! Hvem klarer å legge seg klokken 1900 for å ha nok søvn, slik at man er opplagt klokken halv 4? Hvilket liv er det?

Har man en kort vakt, så kan man gå hjem etter vakt og ta seg en time på puten, og være opplagt etterpå.

Er vakten lang, så blir det for seint å ta seg en kvil for da går det utover nattesøvnen og man går i vakum resten av dagen. Dette vet vi som kjører grytidlig. Lange vakter er uforsvarlig, og ikke familievennlig. Man kan ta ett par timer lengre på ettermiddag/kveldsvakten for å jevne ut snittet.

For da er man opplagt og fått nok søvn i forkant.

Deltskift begynner etter klokken 0600 og ingen del av noen skift er under 3 timer, og er ferdig seinest klokken 1800.

En deltvakt pause skal være minimum 2 timer, hvis ikke skal det være dreiende tid.

3

Døgnhvilen skal minimum være på 11 timer, men aldri under 10 timer, og da bare hvis det er til sjåførens fordel og etter unntaksvis avtale med de tillitsvalgte. Man skal tross alt være opplagt til neste vakt, og da er søvn viktig.

Ukehvilen skal være på minst 35 timer og inneha ett helt døgn fri. Da slipper man å kjøre kveldsvakt inn i neste døgn for der etter ha fridag som man ikke får brukt til noe stort siden man blir så seint til køys. Dette var tidligere i tariffavtalen, men er dessverre tatt bort.

En arbeidsuke er maks 40 timer.

Alle jobber i snitt 35 1/2 timers uke.

Turnusen skal inneholde minst mulig ulike skift å forholde seg til. Dette gir større forutsigbarhet til å ha ett aktivt familieliv utenom jobben.

Dette er å gå inn i fremtiden på en tryggere og mer forutsigbar måte. Alle regner pris på samme premisser uten å forringe sjåførens arbeidssituasjonen. Og ikke minst vise respekt for at også sjåfører trenger ett velfungerende liv utenom jobben.

Noe av det absolutte viktigste er også at bussene utstyres med kollisjonssikkerhet i og rundt bussen.
Slik at vi kan føle oss trygg på arbeidsplassen vår!
Dette må på plass snarest og innen neste anbud som lyses ut!

Til avslutning så har vi store forventninger til det økonomiske ved de kommende lønnsoppgjør.

Nå er det på tide at vi også får en lønn å leve av, og en arbeidsdag å leve med!

4

 

 

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: