Nyheter

Det har vært flere diskusjoner blant rutebilsjåfører på facebook hvorvidt det er lov eller ikke å ta med seg fyrverkeri på bussen.

Avdeling 2/202 ser på saken.

 

På nasjonalt plan finner vi fasiten i Forskrift om landtransport av farlig gods i § 17. Transport av farlig gods på buss:

Dersom busselskapet tillater det, kan passasjerer ta med farlig gods som er til eget personlig bruk og emballert i originalemballasje.

Uavhengig av busselskapets vurdering er eksplosive stoffer og gjenstander, med unntak av publikumstilgjengelig fyrverkeri og håndvåpenammunisjon, ikke tillatt transportert på buss med passasjerer.

Dette betyr at offentlig tilgjengelig fyrverkeri til privat bruk er lov å medbringe på bussen, hvis buss/kollektiv-selskapet ikke har regler eller vedtekter som forbyr passasjerene å ta med fyrverkeri.

I diskusjonene på facebook ble det også henvist til Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften) som omhandler frakt av fyrverkeri på buss. Denne forskriften ble opphevet i 2006 og er ikke lenger relevant.

 

 

Så hva sier vedtektene til kollektivselskapene i Hordaland og Sogn og Fjordane?

 

Skyss:

Kollektivselskapet skyss (Hordaland) forbyr i sine transportvedtekter passasjerer å ta med fyrverkeri. Transportvedtektene, Kap. 4 - Reisegods, § 10, sier følgende:

Brannfarlege og eksplosive stoff og anna bagasje som anten inneberer ein tryggleiksrisiko eller sjenerar dei reisande, kan ein ikkje ta med inn på transportmiddelet.

Kringom:

Avdeling 2/202 har ikke funnet forbud mot å medbringe fyrverkeri ved gjennomlesning av vedtektene til kollektivselskapet Kringom (Sogn og Fjordane).

Kringom henviser i tillegg til egne vedtekter til regjeringsdokumentet Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge og dokumentet Adgangsvilkår for buss (EU-forordning 181/2011). De sistnevnte to dokumentene tar ikke for seg temaet farlig gods. Busselskapet Firda Billag Buss AS som kjører i Sogn og Fjordane, henviser til Kringsom sine vedtekter på sine nettsider.

Avd. 2/202 antar derfor at nasjonale regler gjelder i området til kollektivselskapet Kringom, og at det derfor er tillatt (ikke eksplisitt forbudt) å medbringe publikumstilgjengelig fyrverkeri på bussen i Sogn og Fjordane.

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår:
Les mer… OK… Nei takk…