Nyheter

Nye skatteregler for inntektsåret 2019 resulterer i beskatning av frikortfordeler. Dette gir en kraftig prisøkning på frikortene til ansatte i kollektivselskapene, og deres ektefeller/samboere og barn.

Frikort er en rabatt i tilknytning til arbeidsforholdet, skatteloven omtaler dette som en naturalytelse, på folkemunne kalles det et "frynsegode". Ifølge skatteloven er enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet skattepliktig, med mindre det er gitt særskilt skattefritak. Skatteetaten skriver i en prinsipputtalelse av 15. november 2018 at de nye skattereglene skal gi "klarere og mer ensartede regler for verdsetting" og "klarere rammer for skattefrie personalrabatter". Se NHO's tolkning av den nye lovanvendelsen i sirkulære nr. 5, last ned/se pdf her.

Den nye regelen som rammer frikortene sier at for å være skattefri kan ikke rabatten overstige 50 prosent av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet for den enkelte vare eller tjeneste. Videre er øvre beløpsgrense for samlet rabatt som kan mottas skattefritt foreslått til 7000 kr per ansatt per år i forslaget til Statsbudsjettet for 2019.

Skatteetaten skriver at varer og tjenester skal verdsettes på tidfestingstidspunktet og til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Dette betyr at frikortets skattemessige verdi vil beregnes etter prisen av periodebilletter for ett år. Ettersom frikort omfatter hele anbudsområdet, er det ikke usannsynlig at den skattemessige verdien vil tilsvare periodebillett for hele anbudsområdet (makspris, maks antall soner). Hvis dette blir utfallet av den nye regelen, har regjeringen i realiteten avskaffet frikortordningen i kollektivselskaper, til fordel for arbeidsgiver (sparte utgifter).

Yrkestrafikkforbundet sentralt har reagert, og skrevet brev til finansminister Siv Jensen. Les artikkel om saken på ytf.no…

 

Grunnet usikkerhet hvorvidt frikortet verdsettes til maksverdi (3-7 soner hos skyss) eller det som benyttes mest, én sone, har avd. 2/202 regnet på begge mulighetene.

 

Periodebillett for et år (2 stk. 180-dagers billetter) koster hos skyss: 

én sone:

 • Voksen: 2 x 4050 kr = 8100 kr.
 • Barn: 2 x 1835 kr = 3670

3-7 soner:

 • Voksen: 2 x 10125 kr = 20250 kr
 • Barn: 2 x 4585 kr = 9170 kr
 

Prisen for frikortet:

 • Voksen: 500 kr
 • Ektefelle/samboer: 1000 kr
 • Barn opptil 18 år: 500 kr

 

Følgende beløp vil regnes som frikortets skattbare verdi (skyss periodebillettpris minus frikortpris):

én sone:

 • Ansatt: 7600 kr
 • Ektefelle/samboer: 7100 kr
 • Barn opptil 18 år: 3170 kr

3-7 soner:

 • Ansatt: 19750 kr
 • Ektefelle/samboer: 19250 kr
 • Barn opptil 18 år: 8670 kr
 

Ved 22% skatt må du betale følgende beløp til for å ha frikortet ditt:

én sone:

 • Ansatt: 500 + 1672 = 2172 kr
 • Ektefelle/samboer: 1000 + 1562 = 2562 kr
 • Barn opptil 18 år: 500 + 697 = 1197 kr

3-7 soner:

 • Ansatt: 500 + 4345 = 4845 kr
 • Ektefelle/samboer: 1000 + 4235 = 5235 kr
 • Barn opptil 18 år: 500 + 1907 = 2407 kr
 

 

 

Ifølge skatteetaten skal barn som ikke har fylt 17 år i inntektsåret skal som hovedregel skattlegges sammen med foreldrene.

Utifra diskusjoner i YTF avd. 2's gruppe på facebook (lukket gruppe kun for medlemmer), er det et tydelig ønske blant YTF sine medlemmer at ekstrakostnaden tas med til lønnsforhandlingene. Bussbransjeavtalen og Nettbussavtalen gir en kompensasjon til kjøp av frikort på ca. kr. 3900 pr. år (2 kr. pr. time, en ordning som må inflasjonsjusteres for å ikke synke i verdi).

 

Tar vi utgangspunkt i en familie med to voksne og to barn som har frikort, må familien betale (skatt 22% + frikortpris):

 • For én sone: 7 128 kr pr. år.
 • For 3-7 soner: 14 895 kr pr. år.
 • Etter de gamle reglene ville familien betalt 2500 kr. pr. år.

 

Til tross for usikkerhet om hvilke av disse to verdiene frikortet vil skattlegges etter, så vil merutgiften utgjøre en vesentlig større sum enn kompensasjonen som er fastsatt i tariffavtalen for kjøp av frikort. Den reélle prisen på frikortet blir et sted mellom 3 og 7 ganger dyrere enn tidligere. Ansatte i kollektivselskaper som benytter seg av frikortordningen, vil oppleve en reallønnsnedgang. Det er rimelig å anta at dette rammer hardest de som trenger det mest, nemlig barnefamiliene.

I hovedoppgjøret for 2018 fikk ansatte på Bussbransjeavtalen en lønnsstigning på ca. 0,6 - 0,7%, mens konsumprisindeksen for november 2018 viser en generell prisstigning på 3,5% for de 12 siste månedene. Samtidig ser vi at toppsjefene i busselskapene økte sine lønninger vesentlig i samme periode. 

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår:
Les mer… OK… Nei takk…