Nyheter

Årsmelding 2018

I årets første kvartal startet lønnsforhandlingene. Forbundene ble enig i å ha samordnet oppgjør, med det menes at YS og LO sammen forhandler med NHO. Samordnet forhandling gir mindre fleksibilitet til å ha fokus på saker som er viktig for YTF. Ved dette oppgjøret var det et sterkt ønske om å forhandle pensjon og AFP. Pensjon fra første krone var punktet medlemmene ønsket sterkt fokus på i forhandlingene. Det ble ikke resultatet i 2018.

Avdelingen har avholdt kurs for tillitsvalgte i temaet forhandlingsteknikk. Kurset ble avholdt over tre dager, de to første i høst på Folkeuniversitetet og den siste på Voss fredag.

Websiden vår er nå aktiv og blir oppdatert regelmessig. Det er lagt stor vekt på å ha lett tilgang til relevant informasjon. På YTF2.no finner dere nå vervemateriell, medlemsfordeler, lover og regler, kontaktinfo, m.m. Siden er lagt opp med et arkiv av informasjon til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer. Målet er hele tiden å ha en webside under kontinuerlig utvikling.

Avdeling 2 gjennomførtetrekning blant medlemmene på en tur til transportmessen i Stockholm. Turen ble vellykket med godt sosialt samvær og en fin dag på messen, hvor vi fikk se noen av nyhetene til de forskjellige produsentene. Alt fra vaskeutstyr, flåtestyring til nye busser.

Lokalt endret avdelingen vervekampanjen med nye premier, hovedpremien er kvalitets høyttaler og flakslodd er byttet ut med visa gavekort. Det har derfor vært utarbeidet nytt vervemateriell.

Fokuset på verving av nye medlemmer er fremdeles høyt i avdelingen. I en sjåførs hverdag med knappere tid til å utføre arbeidet og stadig press i hverdagen, er vervingen og tillitsvalgts arbeid viktig.

Medlemspleieturen skulle i år starte fredag 1.juni 2018 på avdeling Tide Stord. Grunnet brannvesenets totalforbud motåpen ild, prøvde avdelingen å få en dispensasjon, siden vi grillet med gassgriller og oppholdt oss der det er mur og asfalt, men de kunne ikke gi slike dispensasjoner.

Grillturen ble gjenopptatt høsten 2018, og besøkte avdelingene som var planlagt om våren, i tillegg ble høstprogrammet gjennomført som planlagt, og etter tradisjon tro avsluttet på Voss.

 

De viktigste sakene fra dialogmøtene med Skyss:

  • Sjåførtoaletter/-fasiliteter.
  • Ny takst/sone for buss og Bybanen i Hordaland fra 01.08.2018.
  • Status anbud.
  • Trafikale endringer i Bergen 2019.
  • Dette er noe av det som rører seg i Dialogforum.

 

Fra Kringom / Sogn og Fjordane:

  • Det har vært gjennomført et uformelt møte.
    • Holdeplassopprop var tema.

Styret har vært representert på alle julevalgmøtene rundt i hele regionen

 

Medlemsutvikling

 

  2018  2017  Endringer 
 NYE 122(124) 121  1 (3) 
 Utmeldt 43 59 -16
Sluttet og Utmeldt 41 62 -21
Død 5 25 -20
Overført (til andre YTF avdelinger) 1 6 -5
Endringer fra 2017     -62 
 Overfør til pensjonistlisten 7 21  
Antall aktive medlemmer i avd. 2 1358    
Pensjonister aktive og timebaserte 42    
Pensjonister 466    
Direktemedlemmer 4    

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår:
Les mer… OK… Nei takk…